احتمال گرفتار شدن ۵۰ نفر در پیست اسکی توچالنویسنده مهر: مدیر روابط عمومی اورژانس پایتخت گفت: مه و برف و گم کردن مسیر برگشت در توچال سبب محبوس شدن تعدادی از هم وطنانمان شد.

محمد کرم درآبادی اظهار داشت: محبوس شدگی به علت مه و برف و گم کردن مسیر برگشت در پیست اسکی توچال سبب مصدومیت تعداد قابل توجهی از هم وطنانمان شد.

وی افزود: احتمال گرفتار شدن ۵۰ نفر در برف و مه وجود دارد.

مدیر روابط عمومی اورژانس پایتخت از اعزام تیم های امدادی برای پیدا کردن افراد مفقود شده و انتقال آن ها به پایین خبر داد.