ادامه خانه تکانی‌های فرهاد رهبر در دانشگاه آزادایلنا نوشت: فرهاد رهبر با صدور احکام جداگانه ای ۱۰ تن از روسای استان‌های دانشگاه آزاد اسلامی را منصوب کرد.

با توجه به تایید کمیته منتخب شورای عالی انقلاب فرهنگی موضوع مصوبه جلسه ۷۶۴ آن شورا، طی احکام صادره از سوی فرهاد رهبر، روسای دانشگاه آزاد اسلامی استان‌های فارس، مرکزی، پایتخت، سمنان، گیلان، لرستان، کرمان، خراسان رضوی، اصفهان و اردبیل منصوب شدند.

براین اساس محمدکاظم کاوه پیشقدم به عنوان باس دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس و واحد شیراز، عباسعلی حیدری به عنوان باس دانشگاه آزاد اسلامی استان مرکزی و واحد اراک، محمدمهدی طهرانچی به عنوان باس دانشگاه آزاد اسلامی استان پایتخت و واحد پایتخت مرکزی، عبدالله خالصی‌دوست به عنوان باس دانشگاه آزاد اسلامی استان سمنان و واحد سمنان منصوب شدند.

همچنین ابراهیم چیرانی به عنوان باس دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان و واحد رشت، سیامک بهاروند به عنوان باس دانشگاه آزاد اسلامی لرستان و واحد خرم‌آباد، حمدالله منظری توکلی به عنوان باس دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمان و واحد کرمان، مهدی ملک‌نژاد به عنوان باس دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان رضوی و واحد مشهد، احمد آذین به عنوان باس دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان و واحد اصفهان (خوراسگان) و اسحق رسولی به عنوان باس دانشگاه آزاد اسلامی استان اردبیل و واحد اردبیل منصوب شدند.