افزایش ٨ درصدی قیمت کالا‌ها و خدمات مصرفی در پاییز سال گذشته