انتقاد اتحادیه مرغداران از نوسان شدید قیمت نهاده‌ها
عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی گفت: در ماه‌های اخیر، قیمت ذرت و کنجاله سویا با نوسان شدیدی در بازار روبه‌روست و این امر زیان تولیدکنندگان در بازار را مضاعف کرده است.