اگر دولت اقدام جدی نکند، نرخ دلار تا ۷ هزار تومان افزایش می‌یابد