بازار کشور،تشنه برند سازی در صنعت پوشاک/ فروش کالای ایرانی با مارک خارجی!