برای خرید یک سرویس قابلمه، چقدر باید هزینه کرد؟/قیمت گوشت قرمز منجمد وارداتی اعلام شد