به دنبال بازتولید یا ساختار جدیدی از لباس اقوام نیستیمدبیر کارگروه مد و لباس بعد از رونمایی از طرح مد ایرانی گفت: ما به دنبال این نیستیم که بازتولیدی از لباس اقوام و ساختار تولیدی جدید در این مجموعه داشته باشیم، بلکه این‌ها باید تبدیل به ذائقه مردم شده و امکان بهره برداری از آنها فراهم شود.

به گزارش گلبرگ سبز، به نقل از اخبار دریافتی، حمید قبادی – دبیر کارگروه مدو لباس بعد از رونمایی از طرح مد ایرانی که از سوی مجتمع فنی تهران برای مدرن سازی و شهری سازی لباس اقوام ایرانی اجرا می‌شود، توضیح داد:  رونمایی از این مجموعه اتفاق بسیار خوبی است و من هم بسیار استقبال کردم تا بتوانیم انشاالله هرسال با یک موضوع مشخص در معرفی لباس اقوام ایرانی کمک و مشارکت داشته باشیم تا لباس اقوام ایرانی به عنوان یک مد ایرانی فراگیر شود.

وی افزود: تمدن ایرانی  چیز خارق العاده یا پیچیده‌ای نیست، گرچه خلق آن و توسعه آن بسیار سخت است اما طبعا پرداختن به گنجینه میراثی ایران دور از دسترس نیست و تبدیل آن به موضوعات مفهومی و تبدیل به یک متن درسی و شکل دادن آن به یک سند طراحی بسیار حائز اهمیت است که من از دوستان خواهش می‌کنم همزمان با شکل آن، محتوا را هم به طراحان ما تقدیم کنند تا دسترسی به این منابع  را داشته باشند.

دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس ادامه داد: موضوعات پیچیده و لایه لایه در فرهنگ ما وجود دارد و آن موضوعات را با کمک گرفتن از مشاوران فرهنگی و تاریخی می‌توانند تسهیل کنند.

قبادی درباره وظیفه برگزار کننده این طرح افزود: مجتمع فنی تهران باید منابع را خیلی راحت‌تر در اختیار طراحان قرار دهد. نکته حائز اهمیت این است که تا زمانی که با جامعه ارتباط برقرار نکنیم هرکدام‌مسیر خودمان را می رویم.

او اضافه کرد: باید به ذائقه مردم توجه کنیم و سلایق خودمان را به مردم در حوزه مد تحمیل نکنیم که این یکی از بزرگترین مشکلات صنعت مد است. باید نگاه به ذائقه و باورهای مردم ونگاه به عرف جامعه را در اولویت قراردهیم و تمام فکر، اندیشه و خلاقیت  خود را صرف این موضوع کنیم که بتوانیم با جامعه ارتباط برقرار کنیم.

دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس با بیان اینکه باید از لباس اقوام به عنوان لباس مقاومت یاد کرد، گفت: زمان‌های پیش از انقلاب یکی از مانا ترین عناصر فرهنگی، لباس بود که در برابر هجمه سنگین غرب و طاغوت به کشور در برابر یکسان سازی به ما کمک کرد. همه اقوام ایرانی در این عرصه سهم دارند و هرچقدر که ما این لباس‌ها را احیا کنیم توانسته‌ایم بخشی از مقاومت دوره ستم شاهی را جبران کنیم. همه ایران در همه بخش‌ها با سبک‌های مختلف پوشش و لباس نقش دارند و مجتمع فنی تهران این نقش آفرینی را دوباره به شکل جدید و فراگیر باز آفرینی می‌کند.

انتهای پیام