تسهیل تأمین ارز، یکی از اهداف راه‌اندازی سامانه نیما
یک کارشناس بانک گفت: سامانه”نیما” برای ساماندهی معاملات ارزی عملیاتی شده که هدف از آن، تسهیل تأمین ارز و ایجاد فضای امن برای خریداران و فروشندگان ارز است.