تعییرات در شهرداری پایتخت کلید خورد


نویسنده تسنیم: سیدمحدعلی افشانی شهردار پایتخت در حالی روز گذشته در جمع خبرنگاران از تغییر در بدنه شهرداری پایتخت خبر داده بود که در ادامه دست به تغییر در دو معاونت زد.

بر همین اساسی طی حکمی از سوی محمد علی افشانی شهردار جدید پایتخت، ایرج معزی بعنوان معاون فنی و عمرانی شهرداری پایتخت منصوب شد.

پیروز حناچی نیز که پیش از این با حکم شهردا سابق معاون فنی و عمران شهرداری پایتخت بود نیز به معاونت شهرسازی و معماری شهرداری پایتخت رفت.

پیش از این مهدی حجت معاون شهرسازی شهرداری پایتخت بود که همزمان با استعفای نجفی از شهرداری وی نیز استعفا داد و از شهرداری رفته بود