تندباد آذربایجان‌غربی با ۱۸ مصدوم و یک فوتینویسنده ایسنا: باس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی آذربایجان‌غربی گفت: در تندباد دیروز ۱۸ نفر مصدوم و یک نفر در استان جان خود را از دست داد.

«باقر بهرامی» گفت: در تندباد دیروز ۱۸ نفر از هموطنان در استان آذربایجان‌غربی مصدوم شدند و متأسفانه یک نفر نیز در قطور شهرستان خوی جان خود را از دست داد.

وی افزود: از میان این ۱۸ مصدوم ۷ نفر از شهرستان ارومیه و ۹ نفر از شهرستان خوی و ۲ نفر دیگر نفراز شهرستان ماکو بودند.

باس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی آذربایجان‌غربی تصریح کرد: همه مصدومین به بیمارستانهای استان منتفل و تحت درمان قرار گرفتند و اورژانس در آماده‌باش کامل قرار دارد و به هموطنان و مصدومین حادثه کمک‌رسانی می‌کند.