تنش در خاورمیانه عامل افزایش قیمت نفت / تداوم پیش فروش سکه در تعطیلات نوروز