تهیه طرح هادی برای ۳۶ هزار و ۹۳۴ روستای بالای ۲۰ خانوار
مدیر کل برنامه ریزی و هماهنگی طرح هادی بنیاد مسکن گفت:تاکنون برای ۳۶ هزار و ۹۳۴ روستای بالای ۲۰ خانوار طرح هادی تهیه شده و در ۹۳۰ روستا اجرای این طرح را در دستور کار قرار دادیم.