تولید برق در کشور، امسال منفی است/افزایش ۴۰۰۰ مگاواتی مصرف نسبت به سال گذشته