جانباختگان آسمان، همچنان در دلِ دنا/ درخواست خانواده‌های داغدار چیست؟