جهانگیری: دلار، ۴۲۰۰ تومان شد




جهانگیری، معاون اول رییس جمهور پس از جلسه فوق العاده ستاد اقتصادی دولت گفت: نرخ ارز برای تمامی فعالیت ها ۴٢٠٠ تومان تعیین ش دو دلار از فردا با حجم بالا تامین می شود.