خبری از التهاب بازار گوشت نیست/نرخ هر کیلو لاشه داخلی ۳۶ هزار تومان