خرید سکه از ترس گران شدن!/ عوامل روانی چقدر در قیمت سکه تأثیر گذار است؟
مدیریت ضعیف بانک مرکزی در این روزها، سرگیجه‌ای را در بازار سکه رواج داده است که به نظر می‌رسد قصدی برای فروکش کردن ندارد و باید دید که کدام نهاد قصد تسکین به این هرج و مرج را دارد.