در ایام عید به فکر نیازمندان باشیدنویسنده مهر: محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در کانال شخصی خود نوشت:

خانه ای بدون عید؛

خانه ای با دو دختر، دو پسر و مادر سرطانی در محله فقیرنشین از پایتخت بزرگ، پدر که معتاد بوده ۱۲ سال است آنها را رها کرده و رفته است. در پایتخت که ده ها میلیاردر در آنها ساکنند، ارزش تنها یکی از کاخ های آنان برای تامین معاش صدها خانواده مثل این کافی است.

پسر بزرگ، سر خود را به شیشه کوبیده و تازه دو روز است از بیمارستان به خانه آمده است. در ایام عید به فکر نیازمندان باشیم. عید بر همه ملت ایران مبارک باد.