دو سناریو در جلسه بررسی استعفای نجفینویسنده ایسنا: سخنگوی شورای شهر پایتخت ابعاد مختلف پذیرش یا عدم پذیرش استعفای شهردار پایتخت را تشریح کرد.

علی اعطا در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به بررسی استعفای محمدعلی نجفی – شهردار پایتخت – در جلسه صبح فردای شورای شهر گفت: در جلسه فردا که اولین جلسه رسمی شورای شهر پایتخت در سال جدید خواهد بود موضوع استعفای نجفی از پست شهرداری پایتخت بررسی می‌شود. جو غالب و فضای کلی در شورای شهر این است که با استعفای نجفی موافقت نکنند و علیرغم اصرار شهردار پایتخت به استعفا به رفتن وی رای مثبت ندهند.

وی با بیان اینکه اگر استعفای نجفی رد شود وی همچنان شهردار پایتخت است و باید به انجام مسئولیت‌های خود ادامه دهد،اظهارکرد: در صورت مخالفت اعضای شورای شهر با استعفا، پرونده این استعفا بسته می‌شود مگر اینکه نجفی بخواهد بار دیگر استعفایی به شورای شهر بدهد که باز هم باید استعفای دیگر بررسی شود.

اعطا با بیان اینکه اگر استعفا پذیرفته شود باید در همان جلسه سرپرستی برای شهرداری پایتخت انتخاب کنیم، گفت: از زمان انتخاب شهردار جدید تا انتصاب، کارها باید توسط سرپرست که بر اساس قانون یکی از کارکنان شهرداری است، انجام شود اما باید تاکید کنم که جو غالب در شورای شهر عدم موافقت با استعفای نجفی است.