روزنامه همشهری براساس مجوز هیئت نظارت حق انتشار در کل کشور را داردوزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت براساس مجوزی که هیئت نظارت به روزنامه همشهری داده، این روزنامه حق انتشار در کل کشور را دارد.

به گزارش گلبرگ سبز، عباس صالحی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) به سوال نادر قاضی پور نماینده ارومیه درباره دلیل توزیع سراسری روزنامه همشهری که متعلق به ارگان شهرداری تهران است پاسخ داد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه گفت: مجوز همشهری از سال ۷۱ گرفته شده که در طول ۲۵ سال دارای مجوز پخش گسترده و اجازه انتشار روزنامه کثیرالانتشار را داشته است. این روزنامه می‌تواند برای عملیات خود در داخل و خارج از کشور نمایندگی‌هایی تاسیس کند.

وی افزود: شرکت همشهری با این اساسنامه هیچگونه حمایت مالی بودجه و کمک از شهرداری نمی‌گرفت. در ۱۲ دی ۸۴ با تغییراتی صاحب امتیازی روزنامه همشهری به شرکت همشهری داده شد. پروانه انتشار روزنامه  همشهری را هیئت نظارت بر مطبوعات داد و تغییر صاحب امتیازی صورت گرفت. به عبارتی دیگر صاحب امتیاز روزنامه همشهری با مجوز هیئت نظارت شرکت همشهری است که در متن اساسنامه آن انتشار روزنامه با گستره فراتری در کشور قید شده است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه روزنامه همشهری در اختیار شرکت همشهری است گفت: شرکت همشهری مجوز ثبت شرکت‌ها را گرفته است. از طرف دیگر با مجوز هیئت نظارت روزنامه همشهری حق انتشار در کل کشور را دارد.

وی با تاکید بر اینکه وزارت فرهنگ حق دادن مجوز به صورت انحصاری یا مستقیم را ندارد، افزود: هیئت نظارت بر مطبوعات متشکل از هفت شخصیت حقوقی یعنی شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت علوم، نماینده قوه مقننه، حوزه علمیه قم نمایندگان مدیران مسئول مطبوعات و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. وزیر در این هیئت تنها یک رای در کنار شش رای دیگر دارد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اضافه کرد: وقتی هیئت نظارت به روزنامه همشهری مجوز انتشار سراسری را می دهد طبیعتا وزارت فرهنگ نیز باید به قانون عمل کند. اگر قرار به تغییر باشد از طریق هیئت نظارت و ثبت شرکت‌ها انجام گیرد.

صالحی با یادآوری اینکه مجوز انتشار سراسری روزنامه همشهری در دوران وزارت صفار هرندی داده شد، اظهار کرد: در آن زمان همسویی بین مجموعه‌ها وجود داشت و جالب است که چنین سوالی آن موقع پرسیده نشد.

انتهای پیام