سایه سنگین رکود بر بازار میوه شب عید/بدهی ایرلاین‌ها به ۶۸۰ میلیارد رسید