سود بالای تسهیلات شرایط رقابتی تولید را از بین می برد /کاهش تورم، لازمه کاهش نرخ سود بانکی