سکه به یک میلیون و ۸۱۵ هزار تومان رسید/ دلار ۵۳۰۰ تومان