سکه به یک میلیون و ۹۶۷ هزار تومان رسید/ یورو ۷۴۶۸ تومان