سیزدهم فروردین با طبیعت آشتی کنید/ یگان حفاظت منابع طبیعی در آماده باش کامل است
فرمانده یگان حفاظت گفت: با توجه به حضور فعال مردم در روز طبیعت در عرصه‌های طبیعی انتظار داریم با کاهش پسماند زباله و نشسکتن شاخه درختان،آرامش به خانواده منابع طبیعی بازگردد.