صدور ضمانت نامه ارزی به نفع بانک‌های عمانی عملیاتی شد