صلاحیت پمپئو در کمیته روابط خارجی سنا تایید شد
مایک پمپئو با اختلاف یک رای و به سختی موافقت کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا را برای تصدی مسئولیت وزارت خارجه این کشور گرفت.