عقب ماندگی ایران در پرورش خاویار
یک مقام مسئول گفت: سازمان شیلات به سراغ گونه‌های غیربومی رفته و درنهایت موجب شده است تا در زمینه پرورش خاویار نسبت به دنیا عقب باشیم.