مرغ گران شد / تعطیلی ۴ ساعته فرودگاه‌های استان تهران در ۲۹ فروردین ماه
پایان بازخوانی جعبه سیاه هواپیمای ترکیه‌ای در فرانسه و بهره‌برداری از ترمینال سلام در تابستان ۹۷ از مهمترین اخبار اقتصادی امروز به شمار می‌رود.