نحوه دریافت ارز مسافرتی از بانک‌ها/قبل از سفر به بانک‌های سطح شهر مراجعه کنید