نرخ سکه به دو میلیون و ۶۸ هزار تومان رسید/ یورو ۷۵۲۶ تومان