نرخ گوشت بر مدار صعود/ رشد ۷ برابری قیمت گوشت در طول ۸ سال!