ورود بیش از ۴ میلیون مسافر به خراسان رضوینویسنده ایرنا: سخنگوی ستاد خدمات سفر و مدیرکل امور رفاهی زائران استانداری خراسان رضوی گفت: چهار میلیون و ۸۵۵ هزار و ۳۸۳ مسافر در بازه زمانی ۲۴ اسفند ۹۶ تا دوم فروردین ۹۷ از مبادی ورودی مختلف وارد این استان شدند.

مهدی فروزان، اظهار کرد: ورود این میزان مسافر در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۶٫۳ درصد افزایش نشان می دهد.
وی بیان کرد: از مجموع مسافران ورودی به خراسان رضوی ۲ میلیون و ۹۰۳ هزار و ۲۱۶ نفر با حدود ۶ درصد رشد وارد مشهد شده اند.

فروزان با بیان اینکه متوسط ورود روزانه مسافر به استان ۶۸۹ هزار و ۹۲۳ نفر است، افزود: در این بازه زمانی از طریق حمل و نقل عمومی جاده ای ۳۸۶ هزار و ۸۶۶ نفر، ریلی ۱۴۲ هزار و ۹۳۳ نفر، هوایی ۹۲ هزار و ۷۵۶ نفر و وسیله نقلیه شخصی چهار میلیون و ۲۳۲ هزار و ۸۲۸ نفر وارد استان شده اند.
سخنگوی ستاد خدمات سفر خراسان رضوی متوسط روزانه ورود مسافر به مشهد را ۴۱۴ هزار و ۷۴۵ نفر اعلام کردو

افزود: در این مدت تعداد دو میلیون و ۳۹۷ هزار و ۷۵۶ نفر با وسیله نقلیه شخصی با رشد ۷٫۵ درصدی نسبت به مدت مشابه پارسال وارد این کلانشهر شده اند.

وی با اشاره به اینکه بقیه مسافران ورودی به مشهد از طریق ریلی، هوایی و حمل و نقل جاده ای وارد شهر شده اند، افزود: در حمل و نقل جاده ای عمومی ۱٫۹ درصد، ریلی ۴٫۵ درصد و هوایی ۷٫۸ درصد رشد نسبت به پارسال ثبت شده است.

پیش بینی می شود نوروز امسال، خراسان رضوی ورود بیش از ۸ میلیون زائر و گردشگر را تجربه کند.