ویدئو/ نمایش آثار ایرانی دوره قاجار در موزه لوور


 نمایش آثار ایرانی دوره قاجار در موزه لوور پاریس

اخیراً نخستین نمایشگاه از آثار باشکوه هنر ایرانی متعلق به سلسله قاجار در موزه لوور پاریس برپا شده است. این نمایشگاه از ۲۸ مارچ یعنی هشتم فروردین آغاز شده و تا ۲۳ جولای – یکم مرداد – دایر خواهد بود.