پایبندی ۱۵۲ درصدی اعضای اوپک به توافق جهانی کاهش تولید نفت
کمیته وزارتی اوپک و غیر اوپک اعلام کرد: کشورهای امضاکننده توافق جهانی کاهش تولید نفت، در چهارمین ماه از دومین سال اجرای این توافق، ۱۵۲ درصد به تعهدهای خود پایبندی داشته‌اند.