پدیده تورم، رشد هزینه‌های تولید را موجب می‌شود
یک کارشناس اقتصاد بین‌الملل، تأکید کرد: اقتصادی که با پدیده تورم روبه‌روست، درصورتی که افزایش درآمد‌ها نتواند افزایش هزینه‌ها را جبران کند، تولید‌کننده محکوم به شکست است.