پرونده ۱۳ هزار واحد مسکن شهری، پایان سال ۹۷ بسته می‌شود