پیامک تایید طرح ترافیک خبرنگاران ارسال می‌شودنویسنده ایرنا: مشاور فرهنگی معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار پایتخت گفت: پیامک تایید صلاحیت خبرنگاران برای دریافت مجوز ورود به محدوده طرح ترافیک سال ۹۷ تا پایان وقت امروز پنجشنبه ارسال می شود.

علی پیرحسین لو  افزود: کار بررسی و تایید نهایی طرح ترافیک خبرنگاران و عکاسان خبری انجام شده و پیامک های تایید تا پایان امروز ارسال می شود.

وی بیان کرد: ارسال نشدن پیامک تایید برای خبرنگاران به دلیل معطلی کار در معاونت حمل و نقل نبوده بلکه از آنجایی که فهرست افراد واجد صلاحیت از سوی رسانه ها اعلام نشده بود این کار به تعویق افتاد.

پورحسین لو با اشاره به اینکه دو نویسنده و یک روزنامه هنوز فهرست اسامی تایید شدگان را ارسال نکرده اند یادآور شد: افرادی که پیامک تایید دریافت نکرده اند می توانند از روز شنبه با حساب هزینه عادی وارد محدوده طرح ترافیک شوند.

وی تصریح کرد: پس از آن که طرح ترافیک این افراد تایید شد و نام آنها در ظرفیت قرار گرفت هزینه تردد برای آنها با نرخ خبرنگاری محاسبه خواهد شد.

مشاور فرهنگی معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار پایتخت گفت: تاکنون بیش از چهار هزار و ۷۰۰ درخواست دریافت طرح ترافیک خبرنگاری ارسال شده که همه مدارک حداقل دوبار مورد بررسی قرار گرفته و تنها مدارک ۲۰ نفر که امروز (پنجشنبه) ثبت نام کرده اند، بررسی نشده است.

وی با بیان اینکه سقف قابل تایید برای دریافت طرح ترافیک خبرنگاری ۲۰۰۰ مورد است اظهار کرد: برای حدود چهل روزنامه و نویسنده که متقاضیانی بیش از ظرفیت داشتند نامه ای ارسال شد تا نسبت به اولویت بندی افراد واجد شرایط اقدام کنند.

طرح جدید ترافیک از شنبه ۱۵ اردیبهشت اجرا می شود و نخستین تردد غیرمجاز خودروها در بازه زمانی ۱۵ تا ۳۱ اردیبهشت در محدوده این طرح، مشمول جریمه نخواهد شد.

برای مالکان خودروهایی که برای یک بار در این بازه زمانی به صورت غیرمجاز (نداشتن مجوز) وارد محدوده طرح ترافیک شوند، پیامک ارشادی ارسال می شود.

در این پیامک تلفنی به مالک خودرو هشدار داده می شود که تا پایان اردیبهشت از طریق سامانه اینترنتی my.tehran.ir برای ثبت نام و پرداخت عوارض تردد مجاز در محدوده طرح ترافیک شهر پایتخت اقدام کند.