چهارشنبه سوری، کیفیت هوای پایتخت را ناسالم کردنویسنده ایسنا: مدیر شبکه کنترل کیفیت هوای شهر پایتخت اعلام کرد: در شب چهارشنبه سوری، شرایط پاک هوای پایتخت با شاخص ۱۵۶ در ساعت ۲۳ برای تمامی اقشار جامعه ناسالم شد.

به نقل از روابط عمومی شرکت کنترل کیفیت هوای پایتخت، احمد طاهری گفت: در پی آتش بازی‌های چهارشنبه سوری در شهر پایتخت، شاخص کیفیت هوای پایتخت با شیب زیادی افزایش پیدا کرد و از شرایط پاک با شاخص ۴۹ در ساعت ۲۰ به ناسالم برای تمامی اقشار جامعه با شاخص ۱۵۶ در ساعت ۲۳ رسید.

او افزود: البته لازم به ذکر است که طبق داده‌های اندازه‌گیری شده در ایستگاه‌های سنجش کیفیت هوای پایتخت، شاخص کیفیت هوا در مناطقی از شهر به بالای ۲۰۰ و یا نزدیک به آن نیز رسید که نشانگر شرایط بسیار ناسالم است.

طاهری اظهار کرد: در حال حاضر آلاینده شاخص شهر پایتخت ذرات معلق کوچکتر از ۲/۵ میکرون است، اما افزایش غلظت ها در سایر آلاینده ها از جمله گوگرد دی اکسید و کربن منوکسید نیز مشاهده می‌شود.