کشف تریاک در واشرهای صنعتی توسط مأموران گمرک فرودگاه امام‌خمینی(ره)