کشف ۲۴ دستگاه بی سیم غیرمجاز در خیابان جمهوری
رییس پایگاه پنجم پلیس امنیت پایتخت از کشف ۲۴ دستگاه بی‌‌سیم غیرمجاز در خیابان جمهوری خبر داد.