۱۰ درصد شاغلین دارای اشتغال ناقص هستندباشگاه خبرنگاران جوان: پارسا باس مرکز آمار در برنامه گفتگوی ۱۸:۳۰ شبکه خبر در خصوص آمار اشتغال و بیکاری اظهار داشت:در سال ۹۶ نرخ بیکاری جوانان ۲۸٫۳ درصد بودکه نسبت به سال قبل ۰٫۸ درصد کاهش داشت همچنین میزان بیکاری کل جامعه نیز در سال گذشته ۱۲٫۱ درصد بوده است .

وی ادامه داد:سهم بخش کشاورزی از کل اشتغال کشور ۱۷٫۶ درصد ، سهم صنعت ۳۲ درصد و سهم بخش خدمات نیز ۵۰٫۴ درصد است ؛در همه دنیا بخش خدمات بیشترین سهم اشتغال را دارد وسهم بخش کشاورزی رو به کاهش است.

پارسا تاکید کرد:آمار های ما بر اساس نظر سنجی و احتمال نیست و توسط آمارگیران حرفه ای به دست می آید و حاصل مصاحبه فنی و تخصصی است.

باس مرکز آمار در خصوص احتساب افراد به عنوان شاغل تنها با یک ساعت کار در هفته گفت : در سایت مرکز آمار ایران در این خصوص به صورت تفصیلی توضیح داده شده و این روش محاسبه آمار اشتغال از ۳۰ سال پیش در دنیا مرسوم است . این امر که با یک ساعت کار در هفته ، معیشت افراد تامین می شود یا نه ارتباطی به محاسبه آمار اشتغال ندارد.

وی با اشاره به اینکه مرکز آمار تعریف کار را بر اساس استانداردهای سازمان بین‌المللی کار ارائه می‌دهد، گفت: بر همین اساس بیکار مطلق به کسانی اطلاق می‌شود که حتی یک ساعت در هفته هم کار نمی کنند. اشتغال ناقص هم بین یک تا ۴۴ ساعت کار در هفته را در بر می‌گیرد و اشتغال کامل شامل ۴۴ ساعت کار در هفته یا بیشتر است.

پارسا افزود: دوسوم افرادی که زیر ۴۴ ساعت کار می کنند دنبال کار بیشتر نیستند و نمی توان به آنها بیکار گفت اما افرادی که می خواهند بیشتر کار کنند و امکان آن نیست، دارای اشتغال ناقص هستند که در حال حاضر ۱۰٫۴ درصد کل شاغلین کشور را شامل می شوند و ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر هستند.

این مقام مسئول ادامه داد:تعداد بیکاران مطلق در کشور نیز ۳ میلیون و ۲۱۰ هزار نفر است.

وی تصریح کرد:برخی افراد مجموع این دو گروه را جزو آمار بیکار جامعه حساب می کنند که این صحیح نیست البته در برنامه ریزی های ایجاد اشتغال باید به فکر هردو گروه باشیم اما اشتغال بیکاران مطلق در اولویت است.

باس مرکز آمار تصریح کرد: در سال ۹۶ در موضوع اشتغال ، نسبت به سال های قبل وضعیت بسیار بهتری داریم و این روند رو به رشد است.

انتهای پیام/