۸۰ درصد پایتختی‌ها، تجریه رویداد استرس‌زا را دارند


نویسنده فارس: باس انجمن علمی پزشکی روان تنی ایران گفت: طبق مطالعه ای که سال ۱۳۹۵ در ۲۲ منطقه پایتخت انجام شد، ۸۰٫۷ درصد شهروندان پایتختی سالانه حداقل یک رویداد استرس زای شدید را تجربه می کنند که اغلب در سه حوزه اقتصادی، خانوادگی و سلامت است.

احمدعلی نوربالا در اولین همایش انجمن علمی پزشکی روان تنی ایران اظهار داشت: این مطالعه در یک جمعیت ۶ هزار نفره، ۶ گروه سنی ازجمله نوجوانان و افراد بالای ۱۷ سال و هر دو گروه جنسی دارای وضعیت اقتصادی بالا، متوسط و پائین و در پنج بخش شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز پایتخت انجام شده است.

وی افزود: همچنین ۵۱٫۶ درصد این افراد مرد و ۴۸٫۴ درصد زن، ۴۵٫۵ درصد مجرد، ۱۶٫۵ درصد بیکار، ۵۸٫۲ درصد شاغل و ۳۸٫۱ درصد مستاجر و ۴۱٫۵ درصد مالک منزل بودند.

باس انجمن روان تنی ایران توضیح داد: نتایج این مطالعه حاکی از آن بود که ۴۵٫۶ درصد پایتختی ها فشار روانی ناشی از وضعیت اقتصادی، ۲۸٫۸ درصد فشار روانی ناشی از وضعیت سلامتی و ۲۵٫۷ درصد نیز نگرانی از آینده را تجربه کرده اند.

نوربالا افزود: از این افراد خواستیم که نظر خود را در مورد وضعیت اقتصادی و سلامت خود بیان کنند که از این تعداد ۲۴٫۴ درصد اعلام کردند که در وضعیت متوسط اقتصادی قرار دارند و ۱۲٫۶ درصد وضعیت سلامت خود را عالی و ۳۶٫۹ درصد خوب اعلام کردند.

باس اولین همایش روان تنی ایران گفت: نکته حائز اهمیت در نتایج این مطالعه این بود که پایتختی ها بیشتر از اینکه در مواجهه با حادثه استرس زا باشند، نگران آینده زندگی خود همچون نگرانی از آینده وضعیت مالی و اقتصادی، آینده شغلی، آینده فردی و خانوادگی، آینده سلامتی، بیماری و مصدومیت و معلولیت، بی ثباتی اقتصادی و مرگ عزیزان بودند.