۳ هزار میلیارد ریال از املاک مازاد بانک ها آزاد شد