خیریه‌های مجاز به دریافت فطریه کدام‌ها هستند؟

نویسنده ایسنا: مدیر کل کمیته امداد استان پایتخت با بیان اینکه ۳۰۰۰ پایگاه ثابت و سیار فطریه روزه‌داران را جمع آوری می‌کنند، گفت: خیریه‌های دارای هولوگرام مجاز به دریافت فطریه هستند. محسن ولیئی با تاکید

ادامه مطلب »