توضیح درباره استرداد «الواح هخامنشی» به ایران

نویسنده ایسنا: بعد از گذشت حدود سه ماه از آخرین اعلام دادگاه عالی آمریکا در مورد وضعیت پرونده الواح هخامنشی در دادگاه و رخ دادن اتفاقاتی مانند نقض برجام از سوی آمریکا، رایزنی‌هایی در مورد

ادامه مطلب »